Öva och träna

dans hemma!


När du vill.

Ett notsystem för dans som gör det lättare att öva hemma.

Charley är en avatarfigur i 3D som

alla nybörjare i dans kan identifiera

sig med och är lätt att härma.


Danselev, danspedagog eller lärare

inom dans har nytta av denna App...

.....................................................

..................................................

....................................................

Jag har undervisat i dans och koreograferat under många år. Min erfarenhet är att elever alltid har behov att kunna öva hemma.


Nu har jag förverkligat mina idéer genom att producera denna ”AllDanceApp” där unga som gamla lätt kan lära sig grundstegen för dans.


Prova du med?

Jeannette René de Vreede