Repetera 

Tempo ändra BPM 80, 100, 120


          Automatisk

  uppspelning,scroll lista

Spara dina egna kombinationer

................................


Appen

innehåller
3D animation

16 positioner, fötter och armar

60 rörelser,

    48 med stång, 14 utan stång

DanceStudio

5 kombinationer

...............................................

................................................

........................................

.............................................

All övningar går att: 


...................................................................................